Filter proizvoda 🔎

Hidraulične platforme za parkiranje

Poluautomatski sitemi za parkiranje

Automatski sitemi za parkiranje

Platforme

Tower car

Garaža za bicikle

Parklift za lica sa posebnim potrebama

Parking Sistemi

Parking sistemi rešavaju probleme manjka parking prostora. Postoje mnogi tipovi parking sistema koji uspešno rešavaju skoro svaki prostor namenjen za parkiranje.

U tom smislu Wöhr je razvio je veliki broj sistema, koje smo, generalno, podelili na:

 • Hidraulične platforme za parkiranje
 • Poluatomatski sistemi za parkiranje
 • Automatski sistemi za parkiranje
 • Tower car
 • Garaža za bicikle

Prednosti sistema su sledeće:

Hidraulične platforme za parkiranje:

 • Omogućavaju 2 – 3 puta veći broj parking mesta na istoj površini za parkiranje
 • Sa jednog voznog nivoa nezavisno se parkira dva do tri vozila, a primenjena oprema je sa visokim stepenom radne i funkcionalne sigurnosti
 • Primenjeni hidraulični sistemi su sa niskim stepenom habanja
 • Niski troškovi održavanja
 • Moguća primena sistema dvostruke širine
 • Optimizacija primenljivih širina za 4 (450,405,313,340,430) ili 6 (403,413) parking mesta
 • sistemi sa dvostrukom širinom zahtevaju manju ukupnu širinu od dva jednostruka sistema, lakši su za parkiranje. Oni su takođe ekonomičniji, pošto je na raspolaganju ukupna širina platforme bez konstrukcionih delova koji bi mogli da se oštete

Poluautomatski sistemi za parkiranje:

 • Kod ovih sistema primenjena je kombinacija smeštanja i pokretanja vozila koja se nalaze jedna pored drugih
 • Kompaktno parkiranje na dva ili tri nivoa sa samo jednim voznim nivoom = do 200% više parking prostora
 • Nezavisno parkiranje
 • Jednostavno upravljan, poluatomatski sistem sa brojnim upravljačkim opcijama, a platforme se pozivaju putem daljinskog upravljanja ili kodiranih ključev
 • Visok nivo "korisničkog komfora" i sigurnosti parkiranih vozila

Automatski sistemi za parkiranje:

 • Automatski parking sistemi, konstruisani kao visokoregalni sistemi imaju široku primenu za parkiranje vozila, posebno u javnim garažama
 • Smanjena potreba za voznim trakama i rampama, smanjena potreba za skupim osvetljenjem i ventilacijom
 • Sigurnost za korisnika i za vozilo
 • visoka fleksibilnost u pogledu zadovoljavanja posebnih projektnih zahteva, sa 3 različita modela:
  • Poprečni parker sa tri varijante
  • Višesmerni parker
  • Podužni parker
 • Na raspolaganju su brojne opcije upravljanja (napr.magnetna kartica, daljinsko upravljanje), sa mogućom primenom integrisanog sistema naplate
 • Brzo vreme pristupa - dodatni komfor za korisnika
 • Ekološke prednosti: nema buke, nema izduvnih gasova

Tower car:

 • Ekskluzivan, atraktivan i privlačan način da se prikažu samostalni brendovi
 • Ekonomično i optimalno korišćenje raspoloživih površina na mestima velike potražnje
 • Određeni nivoi mogu biti povezani sa odgovarajućim prodajnim spratovima
 • Obezbeđuje prostor za automobile kupaca tokom servisiranja i popravke
 • Ovaj objekat omogućava korisnicima da dovoze i odvoze svoja vozila direktno, tako se pojednostavljuje ovaj oblik poslovanja
 • Moderni transparentni dizajn kupcima daje priliku da pregledaju sve aspekte tekućih operacija i sebi daju zanimljive beleške
 • Minimalni osnovni zahtevi
 • Kompatibilan sa konceptima "Green Parking"

Garaža za bicikle:

 • Automatski sistem parkiranja za bicikle
 • Kula ili jama sa centralinim ulaznim delom
 • 4, 6 ili 8 nivoa parkinga
 • Brz pristup i vreme preuzimanja bicikla
 • Male dimenzije
 • Bezbedan i siguran kako za korisnike tako i bicikle podjednako, bez oštećenja izazvanim krađom ili vandalizmom
 • Minimalni osnovni zahtevi
 • Kompatibilan sa konceptima "Green Parking"
Copyright © Security System Novaković. Sva prava zadržana.