Centrala: +381631323009

pretstavnici

Security System Novaković

Projekti

rukovodilac projekata

Katarina Novaković
+381600260023 Detalji

Security System Novaković

Katarina Novaković

telefon:

+381600260023

ulica:

poštanski broj, grad:

mobilni:

+381600260023

email:

website:

jezici:

Supervizor za poslove montaže i puštanja sistema u rad

Nina Novaković
+381600260032 Detalji

Security System Novaković

Nina Novaković

telefon:

+381600260032

ulica:

poštanski broj, grad:

mobilni:

+381600260032

email:

website:

jezici:

Srpski English

Dejan Frzović
+381600260032 Detalji

Security System Novaković

Dejan Frzović

telefon:

+381600260032

ulica:

poštanski broj, grad:

mobilni:

+381600260032

email:

website:

jezici:

Servis i održavanje sstema

Tehničar za poslove montaže i puštanja u rad

Lazar Milosavljević
+381606014404 Detalji

Security System Novaković

Lazar Milosavljević

telefon:

+381606014404

ulica:

poštanski broj, grad:

mobilni:

+381606014404

email:

website:

jezici: