Centrala: +381631323009

COMBILIFT 543 MR – INOVACIJA PROIZVODA!

Novi svet mogućnosti CL 543 MR.

U novoj generaciji proizvoda COMBILIFT, pogonski cilindri su integrisani u bočne zidove platformi. Novi položaj cilindara znači da je potrebno 30 cm manje prostora i da vozila mogu udobnije parkirati.
COMBILIFT 543 MR sistem se sada može rasporediti do 4 reda, što štedi još više prostora.
Pored toga, pristup zadnjim redovima je brži, udobniji i lakši zahvaljujući novoj kliznoj platformi, jer jedna platforma obezbeđuje pristup zadnjim redovima parkinga.
MR je klizna platforma koja pokriva prazan prostor sistema 543 i omogućava pristup zadnjem redu parking sistema.

Svi novi Combiliftovi su izuzetno fleksibilni, jer možemo napraviti novu visinu na svakih 5 cm za parkiranje vozila visine od 150 cm do 220 cm.

Još jedna inovacija zajednička za sve Combilift sisteme su nova klizna vrata, koje su direktno integrisane u sistem, dodatno smanjujući potreban prostor.

Efikasnost prostora – Ovde novi Combilift 543 igra ključnu ulogu, jer značajno smanjuje prostor koji je potreban vozilu u pogledu površine i zapremine. Veličina i zapremina novog Combilifta takođe znači da parking prostor optimizuje korišćenje zemljišta i omogućava više zelenih površina i otvorenih životnih prostora.

Održivost zahteva da se resursi koriste, ponovo koriste i čuvaju što je moguće efikasnije. Manja veličina objekta smanjuje potrebu za građevinskim materijalom i količinu građevinskog otpada.

Manja veličina objekta smanjuje potrebu za građevinskim materijalom i količinu građevinskog otpada. Takođe zahteva manje zemljanih radova i iskopa, manje vremena za podupiranje i izgradnju i manje zastoja.
Novi Combilift sistemi doprinose održivosti kroz efikasno korišćenje energije. Manji obim dodatnih instalacija minimizira potrošnju energije, posebno u podzemnim i zatvorenim parkiralištima.

  • SPECIFIKACIJA
  • Poluautomatski sistem za parkiranje automobila
  • Širina platforme do 300 cm
  • Opterećenje platforme od 2.000 kg, 2.600 kg i 3.000 kg
  • Promenljiv raspored od 2 do 10 ulaza u sistem jedan pored drugog
  • Visoka jednostavnost za korišćenje i udobnost parkiranja.
  • Svi novi Combiliftovi su izuzetno fleksibilni jer možemo napraviti novu visinu na svakih 5 cm za parkiranje vozila visine od 150 cm do 220 cm.
  • Samostalni parking na 3 nivoa jedan iznad drugog
  • Parking mesta se biraju preko centralnog upravljačkog elementa

varijacije proizvoda