Centrala: +381631323009

COMBILIFT 552 MR – INOVACIJA PROIZVODA!

Dva najinovativnija sistema u jednom.

U novoj generaciji proizvoda COMBILIFT 552, cilindri su integrisani u bočne zidove platformi. Novi položaj cilindara znači da je potrebno 30 cm manje prostora i da vozila mogu udobnije parkirati.
Svi novi Combiliftovi su izuzetno fleksibilni, jer možemo napraviti novu visinu na svakih 5 cm za parkiranje vozila visine od 150 cm do 220 cm.

Još jedna inovacija zajednička svim Combilift sistemima su nova klizna vrata, koja su direktno integrisana u sistem, dodatno smanjujući potreban prostor.

Efikasnost prostora – Ovde novi Combilift 552 igra ključnu ulogu, jer značajno smanjuje prostor koji je potreban vozilu u pogledu površine i zapremine. Veličina i zapremina novog Combilifta takođe znači da parking prostor optimizuje korišćenje zemljišta i omogućava više zelenih površina i otvorenih životnih prostora.

Održivost zahteva da se resursi koriste, ponovo koriste i čuvaju što je moguće efikasnije.

Manja veličina objekta smanjuje potrebu za građevinskim materijalom i količinu građevinskog otpada. Takođe zahteva manje zemljanih radova i iskopa, manje vremena za podupiranje i izgradnju i manje zastoja.
Novi Combilift sistemi doprinose održivosti kroz efikasno korišćenje energije. Manji obim dodatnih instalacija minimizira potrošnju energije, posebno u podzemnim i zatvorenim parkiralištima.

SPECIFIKACIJA

  • Poluautomatski sistem za parkiranje automobila
  • Širina platforme do 300 cm
  • Opterećenje platforme od 2.000 kg, 2.600 kg i 3.000 kg
  • Moguće parkiranje u dva ili tri reda u nizu
  • Promenljiv raspored od 2 do 10 ulaza jedan pored drugog
  • Visoka jednostavnost za korišćenje i udobnost parkiranja.
  • Svi novi Combiliftovi su izuzetno fleksibilni jer možemo napraviti novu visinu na svakih 5 cm za parkiranje vozila visine od 150 cm do 220 cm.
  • Samostalni parking na 2 nivoa jedan iznad drugog
  • Parking mesta se biraju preko centralnog upravljačkog elementa
  • Pogodan rad sa različitim konceptima rada

varijacije proizvoda