Centrala: +381631323009

PARKSAFE 583

Fleksibilnost Parksafe 583 omogućava optimizovano korišćenje neobičnih tlocrtnih površina i obezbeđuje dodatna parking mesta u rasporedu od 1, 2, 3 reda bočno od vertikalnog lifta.

Parksafe 583 je automatski kontrolisani sistem za parkiranje sa jednim centralnim vertikalnim liftom i nivoima za skladištenje vozila postavljenim bilo desno ili levo od vertikalnog lifta. Verzije toranj, jama ili toranj/jama sa prenosnom površinom na osnovnom nivou, najvišem nivou ili na jednom od srednjih nivoa. Moguć je raspored od 1 do 3 parking reda desno ili levo od vertikalnog lifta. Parksafe eliminiše potrebu za rampama i prilazima, pruža sigurnost od krađe, oštećenja i vandalizma i ekološki je u pogledu svoje kompaktne konstrukcije i smanjene emisije izduvnih gasova.

SPECIFIKACIJE

 • Automatski sistem parkiranja za parkiranje vozila do 50 nivoa visine
 • Za male površine
 • Moguća verzija tornja i/ili jame sa centralnim prenosnim prostorom
 • Raspored u više redova od 2 do 3 reda pored vertikalnog lifta
 • Bezbedno za korisnika i automobile (bez uskih rampi, tamnih stepenica, bez oštećenja izazvanih krađom ili vandalizmom)
 • Nema rampi i voznih traka
 • Nije potrebno osvetljenje i ventilacija
 • Dobro prilagodljiv individualnim zahtevima projekta
 • Moguća je integracija Turntable 505
 • Brzo vreme pristupa
 • Moguće različite visine automobila, npr. kombi, terenci
 • Za automobil težine do 2.500 kg, veća opterećenja su moguća nakon konsultacije sa WOHR-om
 • Jednostavan rad sa nekoliko opcija upravljanja, npr. RFID čip ili daljinski upravljač
 • Pogodno za stambene i poslovne zgrade, za javni parking, car-sharing, rent-a-car, auto-servis centre
 • Po ideji „Green-parking“

varijacije proizvoda