Centrala: +381631323009

PARKSAFE 582

Na osnovu principa nivoa za skladištenje, automobili se mogu jednostavno i potpuno automatski parkirati u 2 reda jedan iza drugog i pored vertikalnog lifta. Parksafe 582 kao verzija tornja i/ili jame.

Parksafe 582 je automatski kontrolisani parking sistem sa vertikalnim liftom i nivoima za skladištenje raspoređenim sa obe strane. Šatl na vertikalnom liftu otvara pristup drugom i trećem redu. Verzije toranj, jama ili toranj/jama sa prenosnom površinom na osnovnom nivou, najvišem nivou ili na jednom od srednjih nivoa. Moguć je raspored od 1 do 3 parking reda desno ili levo od vertikalnog lifta. Parksafe eliminiše potrebu za rampama i voznim trakama, pruža sigurnost od krađe, oštećenja i vandalizma i ekološki je u pogledu svoje kompaktne konstrukcije i smanjene emisije izduvnih gasova.

SPECIFIKACIJE

 • Automatski parking sistem za parkiranje vozila do 50 nivoa visine
 • Za male površine
 • Moguća verzija tornja i/ili jame sa centralnim prenosnim prostorom
 • Raspored u više redova od 2 do 3 reda pored vertikalnog lifta
 • Bezbedno za korisnika i automobile (bez uskih rampi, tamnih stepenica, bez oštećenja izazvanih krađom ili vandalizmom)
 • Nema rampi i voznih traka
 • Nije potrebno skupo osvetljenje i ventilacija
 • Dobro prilagodljiv individualnim zahtevima projekta
 • Moguća je integracija Turnatable
 • Brzo vreme pristupa
 • Moguće različite visine automobila, npr. kombi, terenci
 • Za automobil težine do 2.500 kg, moguće veće opterećenje nakon konsultacije sa WOHR-om
 • Jednostavan rad sa nekoliko opcija upravljanja, npr. RFID čip ili daljinski upravljač
 • Pogodno za stambene i poslovne zgrade, za javni parking, car-sharing, rent-a-car, auto-servis centre
 • Po ideji „Green-parking“

varijacije proizvoda