Centrala: +381631323009

MULTIPARKER 720

Multiparker 720 je za manje površine sa visokim strukturama, sa naglaskom na slaganju parking mesta jedno na drugo do visine od 50 nivoa.

Multiparker 720 nudi parking koji štedi prostor u strukturi sličnoj sistemu regala i posebno je pogodan za šire strukture. Prevoz automobile je raspoređen poprečno. Moguće je obezbediti Multiparker 720 sa rotirajućom platoformom koji istovremeno tokom transporta i podizanja, okreće automobil u izlazni položaj.

SPECIFIKACIJE

 • Kao verzija tornja i/ili jame sa do 50 parking nivoa
 • Automatski parking sistem za 10 do više od 100 automobila
 • Dostupna je promenljiva dužina sistema
 • Raspored u više redova sa do 2 parking reda jedan iza drugog
 • Dobro prilagodljiv individualnim zahtevima projekta
 • Bezbedno za korisnika i automobile (bez uskih rampi, tamnih stepenica, bez oštećenja izazvanih krađom ili vandalizmom)
 • Prilagodljivo uređenje prostora za transfer
 • Dostupna opcija integrisane rotirajuće platforme
 • Veoma brzo vreme pristupa korišćenjem sistema paleta za brzu promenu
 • Nema rampi i voznih traka
 • Nije potrebno skupo osvetljenje i ventilacija
 • Moguće različite visine automobila, npr. kombi, terenci
 • Za automobil težine do 2.500 kg, veća opterećenja su moguća nakon konsultacije sa WOHR-om
 • Jednostavan rad sa nekoliko opcija upravljanja, npr. RFID čip ili daljinski upravljač
 • Pogodno za stambene i poslovne zgrade i za javni parking
 • Po ideji „Green-parking“

varijacije proizvoda