Centrala: +381631323009

Parklift

Sistem koji najviše koristima. Princip je izuzetno jednostavan: jedan ulazni nivo pretvara u dva nivoa parkinga. Maksimalni nivoi operativne i funkcionalne bezbednosti idu ruku pod ruku sa nizom opcija koje se mogu izabrati.