Centrala: +381631323009

MULTIPARKER 730

Korišćenjem sistema lifta i šatla, sa Multiparker 730 je obezbeđeno brže vreme pristupa.

Multiparker 730 obezbeđuje parking koji štedi prostor tako što slaže automobile jedan pored drugog i jedan na drugi. Poprečno parkiranje u 3 reda levo i desno od šatla. Za veoma brz pristup, šatlovi saobraćaju nezavisno i istovremeno na svakom nivou između parking mesta i lifta. Za svaki parking nivo sa velikim brojem parking mesta moguće je instalirati dva ili više šatlova. Visoke performanse su podržane integrisanim sistemom za brzu zamenu paleta, za istovremenu zamenu napunjenih i praznih paleta.

SPECIFIKACIJE

 • Kao verzija tornja i/ili jame
 • Automatski upravljani parking sistem za 10 do više od 100 automobila
 • Dostupna je promenljiva dužina sistema
 • Raspored u više redova sa do 2 parking reda jedan iza drugog
 • Dobro prilagodljiv individualnim zahtevima projekta
 • Bezbedno za korisnika i automobile (bez uskih rampi, tamnih stepenica, bez oštećenja izazvanih krađom ili vandalizmom)
 • Prilagodljiv raspored liftova i transfer zona
 • Dostupna opcija integrisanog gramofona
 • Veoma brzo vreme pristupa korišćenjem sistema paleta za brzu promenu
 • Nema rampi i voznih traka
 • Nije potrebno skupo osvetljenje i ventilacija
 • Moguće različite visine automobila, npr. kombi, terenci
 • Za automobil težine do 2.500 kg, veća opterećenja su moguća nakon konsultacije sa WOHR-om
 • Jednostavan rad sa nekoliko opcija upravljanja, npr. RFID čip ili daljinski upravljač
 • Pogodno za stambene i poslovne zgrade i za javni parking
 • Po ideji „Green-parking“

varijacije proizvoda