Centrala: +381631323009

MULTIPARKER 760

Slično visokom regalu, više parking mesta je obezbeđeno sa sistemom Multiparker 760 bez paleta. Automobili su jednostavno složeni jedan pored drugog i jedan iznad drugog.

Multiparker 760 je pogodan za građevinske konstrukcije slične visokom regalu od betona, kao toranj ili jamska verzija. Kada su dostupne veće površine tlocrta, ali I projektne konfiguracije koje sadrže manje nivoa parkinga, ipak Multiparker 760 zauzima nekoliko stotina parking mesta po nivou. Na svakom nivou šatlovi koji nezavisno rade prebacuju i parkiraju automobile na betonsku ploču preko uzdužnog transportnog sistema LAT. Kratko vreme pristupa i rada je garantovano.

SPECIFIKACIJE

 • Automatski upravljani parking sistem za 40 do više od 100 automobila
 • Kao toranj i/ili jama verzija obezbeđuje do 30 parking nivoa
 • Raspored u više redova sa do 3 parking reda jedan iza drugog
 • Dobro prilagodljiv individualnim zahtevima projekta
 • Bezbedno za korisnika i automobile (bez uskih rampi, tamnih stepenica, bez oštećenja izazvanih krađom ili vandalizmom)
 • Prilagodljiv raspored liftova i transfer prostora
 • Nema rukovanja praznim paletama zbog brzog pristupa
 • Nema rampi i voznih traka
 • Nije potrebno skupo osvetljenje i ventilacija
 • Moguće različite visine automobila, npr. kombi, terenci
 • Za automobil težine do 2.500 kg
 • Jednostavan rad sa nekoliko opcija upravljanja, npr. RFID čip ili daljinski upravljač
 • Pogodno za stambene i poslovne zgrade i za javni parking
 • Po ideji „Green-parking“

varijacije proizvoda