Centrala: +381631323009

SLIMPARKER 557(TORANJ)

Projektovanje ka nebu: WÖHR Slimparker 557 Tover je tanak i prilagodljiv.

Parking sistem Slimparker 557 nudi do 23 nadzemna parking mesta na uskim i dugačkim tlocrtima. Centralni vertikalni lift koji se nalazi u zoni transfera prenosi automobil na jedan od 6 mogućih nivoa parkiranja po sistemu. Svaki nivo parkinga može da uskladišti do 4 automobila. Tanke konstrukcije omogućavaju ugradnju u zvučno izolovani zid. Ovo štiti stanovnike stambenih zona od buke od drumskog i železničkog saobraćaja.

SPECIFIKACIJE

  • Automatski parking sistem za do 23 automobila
  • Nosivost platforme 2.000 kg i 2.600 kg
  • Uske praznine su savršeno zatvorene
  • Veoma mali tlocrt i veoma tanka konstrukcija
  • Nema prostorno intenzivnih rampi i prilaza
  • Tanka širina ugradnje od samo 280 cm, može se produžiti do 310 cm u koracima od 10 cm
  • Mogu se smestiti automobili različitih visina od 150 – 200 cm
  • Mogućnost individualnog dizajna fasade – maks. težina cca. 50 kg po m²
  • Po ideji „Green-parking“

varijacije proizvoda