Centrala: +381631323009

PARKLIFT 340

Parklift 340 mala visina ugradnje i mala dubina jame.

Nudeći smanjene dimenzije visine, platformama Parklift 340 se pristupa/izlazi pod nagibom. Nagib platforme je 5° / 9%. Pojedinačna jedinica za 2 automobila i dvostruka jedinica za 4 automobila.

SPECIFIKACIJE

  • Dubina jame samo 155 cm
  • Smanjena čista visina od 295 cm ili 305 cm
  • Širina platforme do 270 cm i 500 cm
  • Nosivost platforme 2.000 kg
  • Udvostručena parking mesta na raspoloživom prostoru
  • 1 nivo vožnje = 2 nivoa parkiranja = ušteda troškova
  • Nezavisan parking
  • Niski troškovi održavanja
  • Visok nivo operativne i funkcionalne bezbednosti (nemački TUV testiran, CE usaglašen)

varijacije proizvoda