Centrala: +381631323009

PARKLIFT 403

Tri automobila mogu da parkiraju jedan iznad drugog u jednoj jami sa Parklift 403.

Visina smanjena nagibom. Gornja platforma sa horizontalnim pristupom, donja platforma nagnuta: 8° / 14,1 %. Ako je dostupan ukupni prostor za visinu, mogu se isporučiti sistemi sa većim razmakom između platformi. Single jedinice za 3 automobila i double jedinice za 6 automobila.

SPECIFIKACIJE

  • Visina automobila 150 – 170 cm
  • Širina platforme do 270 cm i 500 cm
  • Nosivost platforme 2.000 kg
  • Trostruko parking mesto na raspoloživom prostoru
  • 1 nivo = 3 nivoa parkiranja = ušteda
  • Nezavisan parking
  • Niski troškovi održavanja
  • Visok nivo operativne i funkcionalne bezbednosti (nemački TUV testiran, CE usaglašen)

varijacije proizvoda