Centrala: +381631323009

PARKLIFT 461

Nevidljiva garaža: Parklift 461 obezbeđuje 1 ili 2 skrivena parking mesta.

Nedostatak raspoloživih parking mesta je problem posebno u gradovima. Nevidljivi Parklift 461 može da obezbedi 1 skriveni podzemni automobil na horizontalnoj platformi. Gornja platforma je ravna kada je spuštena i može se integrisati sa okolinom, različitim oblogama. Parklift 461 je pogodan za dvorišta, pristupne prostore ili projekte rekonstrukcije.

SPECIFIKACIJE

  • Visina automobila 165 – 200 cm
  • Širina platforme do 270 cm i 540 cm
  • Nosivost platforme 2.000 kg i 2.600 kg
  • Dodatna, nevidljiva parking mesta za projekte rekonstrukcije
  • Jedan parking nivo: single za jedno parking mesto, dupla jedinica za dva parking mesta
  • Poklopac sistema vidljivog nivoa je u ravni sa okolnom zemljom i stoga se može preći preko njega
  • Poklopac sistema se može dizajnirati, npr. pesak/mermer, pesak/trava kamenje, zemlja/trava
  • Čvrsti sistemski poklopac štiti automobil koji je parkiran ispod

varijacije proizvoda