Centrala: +381631323009

Slimparker-Crossparker

Kada ima više prostora po dužini nego po širini, Slimparker 557 pokazuje svoje prednosti. Ovaj tanak sistem zahteva samo širinu instalacije od 2,60 metara u uskim trakama između zgrada. Crossparker 558 nudi proširenje na Slimparker 557 što se širine tiče.