Centrala: +381631323009

SLIMPARKER 557(PODZEMNI)

”Magični sistem” - do 6 nivoa parkinga je skriveno pod zemljom i pruža do 23 parking mesta.

Kada ima više prostora po dužini nego po širini, Slimparker 557 pokazuje svoje prednosti. Ovaj tanak sistem zahteva samo širinu ugradnje od 2,60 m u uskim delovima između zgrada. Vozila se mogu slagati do 6 nivoa u dubinu ispred i iza lifta. Poklopac u prizemlju može biti opremljen najrazličitijim podlogama i može se kamuflirati kako bi odgovarao svom okruženju.

SPECIFIKACIJE

  • Nosivost platforme 2.000 kg i 2.600 kg
  • Različite visine i dužine automobila
  • Automatski parking sistem za do 23 automobila
  • Veoma mala tlocrtna površina i veoma tanka konstrukcija
  • Nema prostorno intenzivnih rampi ili prilaza
  • Raspored ispod nivoa posebno dizajniran za područje između linije nagiba i zgrade
  • Može se preći preko ulaza sistema kada je ulaz spušten
  • 2- do 4-redni raspored jedan iza drugog
  • Za raspored u više redova potreban je prazan prostor
  • Gornja platforma se može pokriti individualno na osnovu želja koje odgovaraju okolini

varijacije proizvoda